Matlandet Sverige borde vara grunden för en ny livsmedelsstrategi

Eskil

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht väljer att lägga ned Matlandet Sverige för att istället börja från början igen. Istället för att bygga vidare på Matlandet vill Bucht resa runt i landet för att lyssna. Hur strategin ska se ut eller vad den ska innehålla är inte sagt.

– I stället för matminister så framstår Bucht mer och mer som en pratminister. Han verkar tycka att hans största uppgift är att åka runt och lyssna, inte komma med konkreta förslag och en tydlig inriktning, säger Eskil Erlandsson.

Matlandet Sverige har varit verksamt i åtta år och projektet har engagerat såväl livsmedelsproducenter som kockar och Matsverige i stort. I sin tidigare roll som landsbygdsminister lade Eskil Erlandsson stor kraft på att besöka och lyssna in de synpunkter som finns från livsmedelsindustrin, för att säkerställa att Matlandet blev så pass relevant som möjligt. Det är också en satsning som lämpar sig mycket väl att ha som grund för en livsmedelsstrategi från regeringen, istället för att starta från noll.

– Att Sven-Erik Bucht lägger ner Matlandet, kopierar alla dess beståndsdelar och sedan som enda konkreta punkt presenterar att han ska resa runt i landet för att lyssna ger inte intrycket av att regeringen tar detta på allvar eller har planer på en kraftfull livsmedelsstrategi, säger Eskil Erlandsson.

Det var 2007 som Matlandet Sverige sjösattes i syfte att utveckla och stärka den svenska matproduktionen. Att i det läget skrota åtta års arbete enbart för att börja om från början är anmärkningsvärt, poängterar Eskil Erlandsson.

– När regeringen nu ska ta fram en livsmedelsstrategi borde man använda Matlandet som bas, bygga vidare på den satsningen och använda livsmedelsstrategin som ett kraftfullt verktyg för att stärka primärproduktionen, bonden och de gröna näringarna. Det vore mer konstruktivt än att lägga ned Matlandet och uppfinna hjulet en gång till.

Läs mer om Centerpartiets matpolitik

Kommentarer