E-nummer

Tillbaka till hållbar mat

För att identifiera tillsatser

E-nummer låter mer skrämmande än vad det är. E-nummer använder man för att identifiera tillsatser i mat och för att visa att de är godkända i EU. Istället för att skriva ut alla långa namn på innehållsförteckningen kan man i vilket land som helst i EU känna igen samma E-nummer. Men det betyder inte att alla tillsatser används överallt. En specifik tillsats godkänns för ett livsmedel, men inte för att kunna användas i fler matvaror.

Olika tillsatser som tillsätts en matvara kontrolleras tillsammans så att de inte utgör någon hälsorisk. Men när vi idag omgärdas av kemikalier även från elektronik, möbler, kläder och hygienprodukter och andra miljöföroreningar är det svårt att veta vad den totala effekten blir på vår hälsa och natur.

Azofärgämnen var tidigare förbjudet i Sverige, men är numera tillåtet. Flera azofärgämnen rapporteras orsaka överkänslighetsreaktioner och det diskuteras även om azofärgämnen kan ge upphov till koncentrationssvårigheter och beteendestörningar hos barn, precis som hormonstörande ämnen i vår vardag kan göra.

Länkar: