Bekämpningsmedel i vår mat

Tillbaka till hållbar mat

I Sverige regleras användningen av bekämpningsmedel

I Sverige kontrollerar Livsmedelsverket hur stor andel rester från bekämpningsmedel som finns i vår mat. Om ett parti livsmedel överskrider gränsvärdena stoppas det och Livsmedelsverket utfärdar ett så kallat saluförbud.

Gränsvärden sätts med god marginal så att även små barn skyddas. För importerat livsmedel gäller samma gränsvärden som för svensk producerat. I många länder används fortfarande livsfarliga bekämpningsmedel. Det utsätter både odlingsmarken och arbetarnas arbetsmiljö för farliga ämnen på ett ohållbart sätt.

Trots regelbundna kontroller händer det att besprutat livsmedel når svenska köksborden via importerade varor. För ett tag sedan var importerad soja aktuell i debatten. Soja hade producerats med hjälp av livsfarliga bekämpningsmedel som parakvat, endosulfan, metamidofos och acefat. Det är gifter som inte är tillåtna i Sverige. Därför är det också viktigt att tänka på människorna som producerar maten och vad de utsätts för.

Välj svenskproducerad mat om du både vill ha rent mjöl i påsen och hållbar mat på tallriken.

Läs mer om:

Giftfri