Hållbar mat

Mat som är sund och säker

Visste du att djur i andra länder får stora mängder antibiotika för att vi ska kunna köpa billigt kött? Eller att sådan onödig antibiotikaanvändning kan göra att medicinen inte hjälper när du eller dina barn blir sjuka?

Mat som produceras i Sverige är styrd av hårda regler. Exempelvis har Sverige bland världens strängaste djurskydd. Men fortfarande importerar vi stora mängder mat, som det är svårt att veta hur den producerats och vilka kemikalier eller som använts i produktionen.

Hållbar mat handlar om att maten ska vara fri från onödiga gifter och kemikalier. Att ingen antibiotika har använts i onödan och att det är lätt för dig som konsument att veta vad maten innehåller och varifrån den kommer.

Centerpartiet vill:

  • Initiera en global kriskommission för antibiotika, motsvarande Stern-rapporten, som sätter en prislapp på vad överanvändningen av antibiotika innebär för människor, miljö, djur och samhällsekonomin.
  • Ta fram en livsmedelsstrategi för mer sund, säker och närproducerad mat. Jordbrukets konkurrenskraft ska förbättras, exporten av mat ska öka och vi behöver fler bönder i Sverige.
  • Förbättra förutsättningarna för de gröna näringarna och för jobb och företagande på landsbygden. Bland annat genomföra ett måltidslyft för bättre mat i förskolor och äldreboenden.
  • Skärpa kraven i upphandlingar för skolor och äldreboenden, så att maten på barns och äldres tallrikar lever upp till det svenska djurskyddet, produceras utan onödig användning av antibiotika, och är sund och säker.
  • Förbjud veterinärer i EU att sälja antibiotika eftersom försäljningen driver användningen.

Läs mer om Centerpartiets politik